Jingfeng Li, artiste chinois

Jingfeng-Li -Kejia Women

«Kejia Women»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

años de reloj

«Años de reloj»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Jingfeng-Li - Yamamura

«Mountain village»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jingfeng-Li - Caochang Hutong Bell Tower

«Caochang Hutong Bell Tower»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jingfeng-Li - Louvre Prospect

«Louvre Prospect»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jingfeng-Li Senna Castle

«Senna Castle»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jingfeng-Li - Senna Castle 2

«Senna Castle 2»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jingfeng-Li Senna Castle 3

«Senna Castle 3»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jingfeng-Li - Romantic city

«Romantic city»

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦